Blog Openulis

Blog artikel edukasi Islam di atas dan untuk semua golongan.

Category Politik

Segala sesuatu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), urusan dan kebijakan, siasat, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, termasuk memakmurkan rakyat.