Blog Openulis

Blog artikel edukasi Islam di atas dan untuk semua golongan.

Tag al-Quran

Buku Petunjuk yang Allah ﷻ turunkan kepada Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallam- secara berangsung berdasarkan peristiwa. al-Quran al-Hakim wa al-Karim memiliki beberapa nama, di ataranya: al-Kitab, al-Furqan, adz-Zikra, al-Huda, as-Syifa dll.