Blog Openulis

Blog artikel edukasi Islam di atas dan untuk semua golongan.

Tag al-Hadits

Setiap hal yang merujuk dan berasal dari Nabi Muhammad ﷺ berupa sabda perkataan, tingkah akhlak, keputusan dan sikap beliau.